Bundgarnsfiskerne kæmper om det glatte guld

Ålesæsonen skydes i gang til juni og noget tyder på, at de danske ålefiskere får ekstra travlt med at hive den slimede fisk i land. EU besluttede i december, at den europæiske ålesæson skal forkortes med tre måneder fra slutningen af 2018

Af Lasse Højlund, Martin Grønne
Udgivet 19/04/18 09:25

       

Forbuddet mod at fiske den europæiske ål blev vedtaget i EU-kommissionen i slutningen af 2017, fordi den europæiske ål i øjeblikket er i overhængende fare for at blive udryddet, hvis ikke ålekvoterne reduceres. Det nye forbud kommer især til at ramme danske bundgarnsfiskere på pengepungen, men kan måske være den nødvendige redningskrans til at sikre åleartens overlevelse.

Fald i ålebestanden i Østersøen 
Det er især den lave forekomst af ål i Østersøen, der har bekræftet forskerne i det voksende problem. EU-kommissionen ville først have den europæiske ål totalfredet. Det forslag blev støttet af NGO-organisationerne Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, men mødte så store protester fra politisk side, at forbuddet mod ålefiskeri blev forhandlet ned til tre måneders fiskestop i perioden mellem september og januar fra i år.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi fik afværget det forslag, vi startede med til mødet. Det havde ramt fiskeriet hårdt," siger minister for fiskeri og ligestilling Karen Ellemann til TV 2 Fyn.

I Bruxelles talte Politikerne i høj grad bundgarnsfiskernes sag, da de mener at et forbud mod at fiske ålen vil ødelægge fiskernes økonomiske grundlag. Ålene lever på bunden og et forbud vil dermed ødelægge fiskernes grundlag for en profitabel fangst, da der er stor risiko for at bundgarnsfiskeriet vil ramme ålebestanden. Bundgarnsfiskernes fangst er normalt så uforudsigelig og blandet, at mange vil være nødsaget til at søge nye ålefri fangstområder.

Hos Danmarks Fiskeriforening bakker man ikke overraskende op om ministerens mere moderate holdning til ålefiskeriet.

"Bestanden er lav, og vi skal passe på den. Men vi har allerede skåret halvdelen af vores fiskeri efter ål væk over de sidste fem til ti år," siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening til TV 2 Fyn.

Danmarks Naturfredningsforening havde derimod gerne set et totalt forbud af ålefiskeriet. Deres argument er blandt andet, at ålens formeringssucces er faldet med 98 procent og at vandringsveje og levesteder vil blive forbedret, hvis et totalt forbud var trådt i kraft, da bundgarnet ripper i den sarte havbund.

Netop vandringsvejene er ekstremt vigtige for ålens formeringscyklus. Alle europæiske ål udklækkes i Sargassohavet, som er den sydvestlige del af atlanterhavet, og spreder sig herefter videre mod Europa. Efter et langt liv i de europæiske vandløb begiver alle ål sig på en 5.000 kilometer lang rejse tilbage til fødestedet i Sargassohavet. Og det er netop denne meget krævende rejse, der bliver kompromitteret af overfiskeriet af ålen.

I 2017 fangede danske bundgarnsfiskere i alt 260 ton ål i de danske farvande. Det tal forventes at blive reduceret med omkring 25% i 2018.

Foto: Colourbox 

Dansk Ornitologisk Forening: Sådan redder vi de truede fugle

De danske fugle er truet af landbruget

Husk solcremen når børnene skal ud i forårssolen

Forårets yngletid skyder hugorme-safari-sæsonen i gang

Med foråret følger mindre søvn

Grønne stueplanter lever stadig

Denne historie er forventelig tilgængelig på medietorvet.dk frem til den 18/04/20.

Historien blev sidst gemt den 19/04/18 09:25.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, skal du kontakte: Lasse Højlund, Martin Grønne

Bladet   //  DØGNDRIFT   //  Overblikket   //  Søgning  //  Administration

Alle rettigheder til indholdet tilhører den eller de studerende, der har produceret indholdet. Ved citat skal den eller de studerende, og ikke medietorvet.dk, krediteres. Ved fejl eller mangler i indhold, skal du rette henvendelse til den eller de studerende, der har produceret indholdet. Alternativt kan du kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg eller Center for Journalistik.

medietorvet.dk er indhold produceret af de journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Du kan læse mere om uddannelserne på www.sdu.dk/journalistik. Syddansk Universitet stiller platformen medietorvet.dk til rådighed for de journaliststuderende, men Syddansk Universitet påtager sig ikke ansvaret for indholdet på medietorvet.dk. Ansvaret for indholdet ligger alene hos den eller de studerende som har produceret og offentliggjort indholdet.

Indhold slettes skjules to år efter oprindelig udgivelse og slettes fem år efter oprindelig udgivelse. Kategorier slettes et år efter oprindelig udgivelse.

medietorvet.dk sætter ingen cookies og gemmer ikke din ip-adresse, hvis du er almindelige besøgende. Hvis du er studerende og bidragsyder til medietorvet.dk, så sætter medietorvet.dk tre cookies (admin + author_id + twofactorid) når du logger ind, så systemet kan genkende dig som bruger. Dertil har medietorvet.dk registreret navn og e-mail adresse på alle bidragsydere. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer medietorvet.dk bidragsyderens ip-adresse, når bidragsyderen gemmer eller opretter en artikel. Det er muligt for bidragsyderne at anvende værktøjer fra tredjepart. Alle disse værktøjer skal dog aktiveres af den besøgende, før de hentes i browseren. Hvis du er tvivl om databeskyttelsen er du velkommen til at kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg.