Danmark skal have ny national affaldsplan

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt, at 2020 bliver året hvor Danmark får en ny national affaldsplan.

Af Ida Steenfeldt Andersen
Udgivet 19/04/18 19:54

       

Planen kommer til at indeholde nye retningslinjer for, hvordan landets 97 kommuner skal skaffe sig af med blandt andet almindeligt husholdningsaffald. Derudover vil der også være nye mål for, hvor store procentdele Danmark bør genanvende af forskelligt genbrugsmateriale. De nye planer kommer formegentlig til at indebære, at en større andel af det nuværende affald som bliver sendt til forbrænding, skal genanvendes.

De kommuner som har lokale affaldsplaner der udløber før 2020, har mulighed for at forlænge de nuværende, til den nye nationale affaldsplan kommer ud. På den måde får de mulighed for at tage højde for nye tal og ambitioner.

I kølvandet på denne udmelding har journalister fra Bladet besøgt Affald+’s forbrændningsanlæg i Næstved. Her bliver der primært brændt affald af fra Vordingborg, Faxe, Ringsted, Sorø, Slagelse og Næstved kommune. Energichef fra Affald+, Ole Andersen glæder sig til, at Affald+ skal være med til at udarbejde nye planer for blandt andet affaldssortering og genanvendelse, i samarbejde med kommunerne.

I videoen herunder kan du blive klogere på, hvad et forbrændingsanlæg som for eksempel det i Næstved, gør med det, vi andre ikke kan bruge længere:

 

                                     

Udsigterne til at mere affald bliver genanvendt og dermed ikke skal til forbrænding, bliver ikke noget som borgere der modtager deres fjernvarme fra afbrændt affald, skal være nervøse for:

”Noget affald blive selvfølgelig sorteret fra, og derfor vil der komme mindre mængder, der skal brændes. Det betyder ikke, at vi får problemer med at kunne levere fjernvarme til de husstande, der får det fra os nu.”

Ole Andersen fortæller, at affald allerede nu bliver distribueret fra anlæg, der ikke kan følge med, til for eksempel Affald+. Der er tale om affald fra både ind- og udland.

” Det tabte bliver erstattet af affald fra andre EU-lande, som ikke har mulighed for at energiudnytte det, i lige så høj grad, som vi har i Danmark.”

Ifølge afdelingsleder i Miljø- og Fødevareministeriet Mette Marie Nielsen, har alle kommuner har fået besked om den forestående nationale affaldsplan, men har stadig lov til og mulighed for, at udarbejde nye affaldsplaner, inden den nye nationale plan træder i kraft. Vælger en kommune at gøre det, skal disse være opmærksomme på risikoen for, at den skal rettes til, i forhold til den kommende nationale plan.

Den nye nationale affaldsplan kommer i kølvandet på seks nye affaldsdirektiver fra EU. Disse forventes at blive vedtaget i Europa-Parlamentet i løbet af 2018. Derefter har medlemslandene – og dermed Danmark – to år til at implementere dem.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Logo: Nikolaj Frimann

Dansk Ornitologisk Forening: Sådan redder vi de truede fugle

De danske fugle er truet af landbruget

Husk solcremen når børnene skal ud i forårssolen

Forårets yngletid skyder hugorme-safari-sæsonen i gang

Med foråret følger mindre søvn

Grønne stueplanter lever stadig

Denne historie er forventelig tilgængelig på medietorvet.dk frem til den 18/04/20.

Historien blev sidst gemt den 19/04/18 19:54.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, skal du kontakte: Ida Steenfeldt Andersen

Bladet   //  DØGNDRIFT   //  Overblikket   //  Søgning  //  Administration

Alle rettigheder til indholdet tilhører den eller de studerende, der har produceret indholdet. Ved citat skal den eller de studerende, og ikke medietorvet.dk, krediteres. Ved fejl eller mangler i indhold, skal du rette henvendelse til den eller de studerende, der har produceret indholdet. Alternativt kan du kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg eller Center for Journalistik.

medietorvet.dk er indhold produceret af de journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Du kan læse mere om uddannelserne på www.sdu.dk/journalistik. Syddansk Universitet stiller platformen medietorvet.dk til rådighed for de journaliststuderende, men Syddansk Universitet påtager sig ikke ansvaret for indholdet på medietorvet.dk. Ansvaret for indholdet ligger alene hos den eller de studerende som har produceret og offentliggjort indholdet.

Indhold slettes skjules to år efter oprindelig udgivelse og slettes fem år efter oprindelig udgivelse. Kategorier slettes et år efter oprindelig udgivelse.

medietorvet.dk sætter ingen cookies og gemmer ikke din ip-adresse, hvis du er almindelige besøgende. Hvis du er studerende og bidragsyder til medietorvet.dk, så sætter medietorvet.dk tre cookies (admin + author_id + twofactorid) når du logger ind, så systemet kan genkende dig som bruger. Dertil har medietorvet.dk registreret navn og e-mail adresse på alle bidragsydere. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer medietorvet.dk bidragsyderens ip-adresse, når bidragsyderen gemmer eller opretter en artikel. Det er muligt for bidragsyderne at anvende værktøjer fra tredjepart. Alle disse værktøjer skal dog aktiveres af den besøgende, før de hentes i browseren. Hvis du er tvivl om databeskyttelsen er du velkommen til at kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg.