Drik én øl, det redder dig fra at droppe ud

En undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at især længden af studiestarten, og hvor meget der bliver drukket, har en afgørende faktor for, om de studerende dropper ud.

Af Ida Meesenburg
Udgivet 01/11/18 14:00 og senest opdateret 01/11/18 14:17

       

Det lyder måske som en kliché, men nu er det blevet bekræftet.

Vi ér sociale flokdyr og trives altså bedst, når vi interagerer. For et langt introforløb og sociale aktiviteter, der bringer de nyudklækkede studerende tættere sammen, kan mindske frafaldet på de videregående uddannelser.

Som det ser ud nu, dropper næsten en tredjedel af de studerende, der starter på en videregående uddannelse ud. Men det kan der altså laves om på: Forlænges studieforløbet med én dag, formindskes sandsynligheden for frafald i gennemsnit med -0,2 procentpoint på universiteterne.

Hvis studieforløbet varer længere end ti dage, har yderlig forlængelse dog ingen vedvarende effekt. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

90 pct. sjov

På Syddansk Universitet gør de nuværende studerende også en del ud af introforløbet, fortæller koordinerende tutor på dansk, Christina Tøndering Jensen.

De sidste tre år har hun sammen med 11 andre tutorer budt omkring 120 nysgerrige studerende velkommen på fakultetet. Over to intro dage og tre dages ’rustur’ forsøger tutorerne at give de studerende et billede af studiets faglige, såvel som sociale profil, fortæller den koordinerende tutor.

Det er ikke overraskende, at studerende, der er tilfredse med det sociale aspekt i studiestarten, også har mindre risiko for at falde fra. En afgørende faktor er, hvorvidt der har været gode ramme for at lære sine medstuderende at kende.

På danskfakultetet er der også en tydelig fordeling mellem sociale og faglige aktiviteter.

”90-10 ca. Vi lægger mest vægt på det sociale i studiestarten, det faglige er som regel overvældende nok og fylder i forvejen meget for de studerende.”

Øl påvirker også frafaldet

Selvom studiestart ifølge den koordinerende tutor skal være 90 pct. Sjov, behøver det ikke gå op i kampdruk. 

På danskfakultetet gør de, hvad de kan for at gøre det klar for de nye studerende, at man sagtens kan tage en pause fra drikkevarerne med procenter.

“Alkohol er et til- eller fravalg. Vi understreger fra første dag af, at det er helt op til den enkelte, og at man ikke behøver at være fuld, f.eks. for at tage med på en bowlingtur.”

Undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut klarlægger også, at der er en sammenhæng mellem omfanget af alkoholindtaget hos den enkelte og frafald på uddannelserne.

Studerende, der drikker meget, har nemlig størst sandsynlighed for at falde fra. Det samme gør sig dog gældende for de studerende, som slet ikke drikker, pointerer undersøgelsen.

Det er svært at starte på universitet

Generelt indikerer analysen fra Danmarks Evalueringsinstitut, at det er svært at starte på en videregående uddannelse.

Faktisk er det vanskeligere for studerende at komme i gang på universitet end i andre sektorer. Danmarks Evalueringsinstitut anbefaler i undersøgelsen, at den ideelle studiestart på universiteter bør være ti dage.

Længdens betydning skyldes, dels at det kan være vanskeligt for den studerende at den akademiske kode, og samtidig at den studerende nu i langt højere grad er overladt til selvstudiet på universitetsuddannelserne.

Ti dages intro kan dog blive lige lovigt voldsomt for nogle, mener Christina Tøndering Jensen.

”Vi har prøvet at have tre introdage. Det blev lidt for meget, og der kom færre og færre som dagene skred frem.”

Foto: Colourbox

Fire pointer om studiestart og frafald på videregående uddannelser:

- Studiestarten har betydning for frafaldet og skal derfor tages alvorligt. Det er afgørende om starten er tilstrækkelig lang, og der fokuseres på sociale aktiviteter.

- Det er vanskeligt at starte på universiteterne. Her er behovet for lange studiestartsforløb særligt udtalt. Samtidig spiller de studerendes tilfredshed med både det sociale og den faglige og praktiske rammesætning også en særlig rolle, måske fordi mange kan have svært ved at knække den akademiske kode.

- Dårlige studiestartsoplevelser har en direkte sammenhæng med studerendes frafaldssandsynlighed, og det vidner om, at mange studerende befinder sig i en sårbar situation.

- Der bør være en alkoholpolitik, som tager højde for, at man har en større frafaldssandsynlighed, både når man drikker for meget under studiestarten, og når man ikke drikker.

/Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut. 

Lasses år med stress

Kage eller salat: Hvad køber de studerende i kantinen?

Hver fjerde studerende på videregående uddannelser falder fra: SDU mener, de kan løse problemet

Video: Hvor langt skal en universitetsstuderende gå?

»Det nytter ikke noget, at vi serverer suppe, steg og is til 20-årige«

»Det er meget nemmere for mig at træne på universitetet, når jeg alligevel er der«

Denne historie er forventelig tilgængelig på medietorvet.dk frem til den 31/10/20.

Historien består af 4.485 tegn. Historien blev sidst gemt den 01/11/18 14:17.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, skal du kontakte: Ida Meesenburg

Bladet   //  DØGNDRIFT   //  Overblikket   //  Søgning  //  Administration

Alle rettigheder til indholdet tilhører den eller de studerende, der har produceret indholdet. Ved citat skal den eller de studerende, og ikke medietorvet.dk, krediteres. Ved fejl eller mangler i indhold, skal du rette henvendelse til den eller de studerende, der har produceret indholdet. Alternativt kan du kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg eller Center for Journalistik.

medietorvet.dk er indhold produceret af de journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Du kan læse mere om uddannelserne på www.sdu.dk/journalistik. Syddansk Universitet stiller platformen medietorvet.dk til rådighed for de journaliststuderende, men Syddansk Universitet påtager sig ikke ansvaret for indholdet på medietorvet.dk. Ansvaret for indholdet ligger alene hos den eller de studerende som har produceret og offentliggjort indholdet.

Indhold slettes skjules to år efter oprindelig udgivelse og slettes fem år efter oprindelig udgivelse. Kategorier slettes et år efter oprindelig udgivelse.

medietorvet.dk sætter ingen cookies og gemmer ikke din ip-adresse, hvis du er almindelige besøgende. Hvis du er studerende og bidragsyder til medietorvet.dk, så sætter medietorvet.dk tre cookies (admin + author_id + twofactorid) når du logger ind, så systemet kan genkende dig som bruger. Dertil har medietorvet.dk registreret navn og e-mail adresse på alle bidragsydere. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer medietorvet.dk bidragsyderens ip-adresse, når bidragsyderen gemmer eller opretter en artikel. Det er muligt for bidragsyderne at anvende værktøjer fra tredjepart. Alle disse værktøjer skal dog aktiveres af den besøgende, før de hentes i browseren. Hvis du er tvivl om databeskyttelsen er du velkommen til at kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg.