Røgfri skoletid på Nyborg Gymnasium virker ikke

I middagspausen på Nyborg Gymnasium, hobede eleverne sig op i området omkring skolen, og tændte deres cigaretter trods røgfri skoletid

Af Peter Krogh Frausing
Udgivet 30/04/19 14:29

       

Klokken er 11.30, noget der burde være synonym med madpakke, en kop kaffe med klassekameraterne eller forberedelse til næste time, på et røgfrit gymnasium. Således ser det imidlertid ikke ud for mange elever på Nyborg Gymnasium. De søger i stedet til villaveje, grønne arealer og parkeringspladsen ved den lokale Spar, for at ryge en cigaret. 

Skolen har ellers brystet dig af at deres elever enten er røgfrie, bliver hjulpet til et rygestop eller i yderste konsekvens bliver smidt ud, hvis de ikke kan forsone sig med politikken om nul smøger i skoletiden. Disse udsagn virker dog uvirkelige, når man bevæger sig i området omkring gymnasiet.

Godt nok er fortorvene omkring skolen malet med "NO SMOKING" og rygning forbudt ikoner, men samtidig flyder det med cigarretskodder, tomme tobaksemballager og emmer ikke ligefrem af en røgfri idyl. På parkeringspladsen ved Spar-købmanden, der grænser op imod gymnasiet, er der en større flok elever samlet. 

De fleste elever på parkeringspladsen er ikke interesseret i at blive citeret i vores artikel, grundet frygten for skolens reaktion. Dog er Michał Żuczkowski villig til at snakke med os. Han er 3. års elev på gymnasiets internationale linje, og har været vant til at kunne ryge på skolens område frem til den 1. august 2018, hvor skolen indførte deres nye rygepolitik.

Lærerne er ligeglade, eleverne er ligeglade, derfor er jeg også ligeglad

Michał Żuczkowski

Da skolen indførte deres nye rygepolitik, var det svært at være ryger på Nyborg Gymnasium, fortæller Michał Żuczkowski. "Lærerne cyklede rundt i pauserne, og fandt eleverne der var gået i flyverskjul for at ryge. Hvis man blev taget, fik man en advarsel. Fik man fem advarsler blev man smidt ud. Sådan er det ikke længere. Det virker til at de har givet op" fortæller han.

Og ganske rigtigt, står en gruppe på 20-30 elever på parkeringspladsen, og ryger deres cigaretter - helt ubekymrede for sanktioner og bortvisning, for det hele virker som tomme trusler, som den ene elev indskyder. "Se der" siger Michał "lærerne går lige forbi os, og gider ikke engang bede os om at slukke vores cigaretter"

Michał afviser ikke at det har en positiv effekt på 1. års elever, at der ikke længere ryges på skolen, men tvivler dog på effekten. "1-års eleverne går jo også i Spar i frikvarteret, og ser os dermed ligeså meget som da vi røg på skolen". Han har ifølge eget udsagn, heller ikke en eneste klassekammerat der er stoppet med at ryge, på trods af nye røgfrie initiativer.

"Det er ikke skolen der skal bestemme om vi ryger cigaretter eller ej. Vi vil ikke være til gene for andre, men vi vil altså have vores frihed til at ryge - også selvom vi går i skole" Siger han, og bevæger sig imod klasseværelset, til dagens sidste modul.

På Nyborg Gymnasiums hjemmeside står fælgende om rygning:

Overholdelse af skolens ryge- og snusforbud i skoletiden
På Nyborg Gymnasium er der indført røgfri undervisningstid, hvilket betyder, at elever og ansatte ikke må ryge fra kl. 8.00 til kl. 16.45, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden. Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også E-cigaretter og snus. Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse eller skolens sundhedsambassadører, hvis man oplever brud på reglen.
Handleplan og sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om røgfri undervisningstid

1. Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel af uddannelseslederen og reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Overtrædelsen registreres i elevsag.

2. Anden gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med én af skolens sundhedsambassadører, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. Samtalen registreres i elevsag.

3. Tredje gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i elevsag.

4. Fjerde gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med rektor med henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage.

5. Femte gang reglen overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

Nyborg-rektor: Vi prøver så godt vi kan

Naboer trætte af rygere fra Nyborg Gymnasium: Her er løsningen

Landets ungdomsuddannelser satser massivt på rygeforbud – men virker det?

Denne historie er forventelig tilgængelig på medietorvet.dk frem til den 29/04/21.

Historien består af 4.466 tegn. Historien blev sidst gemt den 30/04/19 14:29.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, skal du kontakte: Peter Krogh Frausing

Bladet   //  DØGNDRIFT   //  Overblikket   //  Søgning  //  Administration

Alle rettigheder til indholdet tilhører den eller de studerende, der har produceret indholdet. Ved citat skal den eller de studerende, og ikke medietorvet.dk, krediteres. Ved fejl eller mangler i indhold, skal du rette henvendelse til den eller de studerende, der har produceret indholdet. Alternativt kan du kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg eller Center for Journalistik.

medietorvet.dk er indhold produceret af de journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Du kan læse mere om uddannelserne på www.sdu.dk/journalistik. Syddansk Universitet stiller platformen medietorvet.dk til rådighed for de journaliststuderende, men Syddansk Universitet påtager sig ikke ansvaret for indholdet på medietorvet.dk. Ansvaret for indholdet ligger alene hos den eller de studerende som har produceret og offentliggjort indholdet.

Indhold slettes skjules to år efter oprindelig udgivelse og slettes fem år efter oprindelig udgivelse. Kategorier slettes et år efter oprindelig udgivelse.

medietorvet.dk sætter ingen cookies og gemmer ikke din ip-adresse, hvis du er almindelige besøgende. Hvis du er studerende og bidragsyder til medietorvet.dk, så sætter medietorvet.dk tre cookies (admin + author_id + twofactorid) når du logger ind, så systemet kan genkende dig som bruger. Dertil har medietorvet.dk registreret navn og e-mail adresse på alle bidragsydere. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer medietorvet.dk bidragsyderens ip-adresse, når bidragsyderen gemmer eller opretter en artikel. Det er muligt for bidragsyderne at anvende værktøjer fra tredjepart. Alle disse værktøjer skal dog aktiveres af den besøgende, før de hentes i browseren. Hvis du er tvivl om databeskyttelsen er du velkommen til at kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg.