Åben Åløkke-dialog: Det handler om mere end bare én vej, et skovareal og et boligbyggeri

Skovudvalget for Åløkke-kvarterets grundejerforening har i flere måneder kigget langt efter åben dialog om Åløkkeskovens fremtid med By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. En samtale, der skal handle om langt mere end bare én enkelt vej og et boligbyggeri, der lige nu er kerne til debat. For Lars Hartvig Linaa og Henrik Ankjær Jacobsen, formand for Skovudvalget, ønsker langt mere, nemlig en helhedsplan for Åløkkeskoven.

Af Emilie Sunekær Christensen
Udgivet 30/04/19 17:51 og senest opdateret 01/05/19 07:53

       

I de seneste måneder har debatten om Åløkkeskovens fremtid primært handlet om den nye kommende vej ned til Olav de Lindes grund og om udsigten til 80 nye lejligheder.
Men for Skovudvalgets formænd, Lars Linaa og Henrik Jacobsen, handler det om langt mere.

"Kernen for os er ikke ”vejen”. Det er faktummet, at politikerne ikke inddrager borgerne, og hvad vi beboere ønsker for kvarteret. Vi ønsker at skabe en løsning, hvor alle er tilfredse, også ejerne Olav de Linde”, siger Lars Linaa.

Vejen til en godkendt lokalplan
Området, der i disse dage får nye udvalg til at skyde op i Åløkkeskovens grundejerforening, er Olav de Lindes privatejede 12.500 m2, der ligger i udkanten af den 500 år gamle naturskov Åløkkeskoven. Et område, der både består af en tidligere fabriksgrund og et skovareal.
 
Og den nye vej er Olav de Lindes direkte vej til godkendelse af en ny lokalplan for deres privatejede grund, der, trods den ikke er fredet, er en del af et rekreativt område.
 
Helhedsplan før lokalplan
Det rekreative område skal bevares, og derfor råber Skovudvalget højt gennem underskriftsindsamling, hashtags, facebooksider og infoskilte i Åløkkeskoven. De ønsker nemlig at nå politikerne, før sagen ruller.

"Inden man begynder at skabe en lokalplan for området, så mener vi, at der skal skabes en helhedsplan for skoven", siger Lars Hartvig Linaa.

Helhedsplanen skal være en samlet plan for bevarelsen af Åløkkeskoven. Men planen har lange udsigter, for indtil videre har der ikke været en konstruktiv dialog med By- og Kulturforvaltningen.
 
Åløkkeskoven: En rigtig skov
Det er vigtigt for Skovudvalget at blive hørt, inden en ændring af lokalplanen kommer på tale. Ellers kommer borgeren kun til at afgøre antallet af etager i boligbyggerierne, hvilket ikke er nok. 

"Vi skal sikre, at vi beholder så meget skov som muligt, og det her, det er rent faktisk skov. Vi har flagermus, ugler, flagspætter og råvildt i baghaven", siger Henrik Jacobsen.  

Åløkkeskoven er en af Danmarks mest bynære naturskove, og arealet, Olav de Linde ejer, udgør 3% af dens samlede areal og er det eneste stykke, der ikke er fredet.

Når ét træ tager det næste
De 3% kan virke symbolske, men skovudvalget frygter en salamieffekt, hvor det ene stykke tager det næste, som det er set i andre storbyer. Senest er det set ved en nærliggende tekstilfabrik, hvor en del af skoven har måttet lide for maskinernes arbejde.
 
Og derfor ønsker skovudvalget retningslinjer og grænser. En grænse, der skal markere ”hertil og ikke længere”. For selvom det ikke er den kønneste del af skoven, så er Skovudvalget bange for den skade, som den omkringliggende skov vil lide under.
 
Odense: Danmarks grønneste storby
De nærmest symbolske 3% tæller dog med i Odenses samlede grønne billede. Og Odense Kommunes samlede mål er netop, at øge skovarealet med 60% inden 2020 og derfor tæller hver en procentdel. Især når der er tale om en historisk skov, der med sine 500 år nærmest kan klassificeres som kulturarv.

"Åløkkeskoven er uerstattelig. Det nytter ikke at plante nye skud i Hollufpile, for det erstatter ikke den historiske værdi", siger Lars Linaa

Skovudvalget og Odense Kommune er begge enige om, at Odense skal være Danmarks Grønneste Storby. Hvordan dette realiseres, er de dog ikke enige om. Næste skridt for Skovudvalget er realiseringen af en åben dialog med By- og Kulturforvaltningen om områdets samlede fremtid.
 
 
 
 
 

Er KOL forskellig fra demens og sklerose?

Jane Jegind kalder til borgermøde om Åløkkeskovens fremtid

Én vej kommer sjældent alene

Denne historie er forventelig tilgængelig på medietorvet.dk frem til den 29/04/21.

Historien består af 3.922 tegn. Historien blev sidst gemt den 01/05/19 07:53.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, skal du kontakte: Emilie Sunekær Christensen

Bladet   //  DØGNDRIFT   //  Overblikket   //  Søgning  //  Administration

Alle rettigheder til indholdet tilhører den eller de studerende, der har produceret indholdet. Ved citat skal den eller de studerende, og ikke medietorvet.dk, krediteres. Ved fejl eller mangler i indhold, skal du rette henvendelse til den eller de studerende, der har produceret indholdet. Alternativt kan du kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg eller Center for Journalistik.

medietorvet.dk er indhold produceret af de journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Du kan læse mere om uddannelserne på www.sdu.dk/journalistik. Syddansk Universitet stiller platformen medietorvet.dk til rådighed for de journaliststuderende, men Syddansk Universitet påtager sig ikke ansvaret for indholdet på medietorvet.dk. Ansvaret for indholdet ligger alene hos den eller de studerende som har produceret og offentliggjort indholdet.

Indhold slettes skjules to år efter oprindelig udgivelse og slettes fem år efter oprindelig udgivelse. Kategorier slettes et år efter oprindelig udgivelse.

medietorvet.dk sætter ingen cookies og gemmer ikke din ip-adresse, hvis du er almindelige besøgende. Hvis du er studerende og bidragsyder til medietorvet.dk, så sætter medietorvet.dk tre cookies (admin + author_id + twofactorid) når du logger ind, så systemet kan genkende dig som bruger. Dertil har medietorvet.dk registreret navn og e-mail adresse på alle bidragsydere. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer medietorvet.dk bidragsyderens ip-adresse, når bidragsyderen gemmer eller opretter en artikel. Det er muligt for bidragsyderne at anvende værktøjer fra tredjepart. Alle disse værktøjer skal dog aktiveres af den besøgende, før de hentes i browseren. Hvis du er tvivl om databeskyttelsen er du velkommen til at kontakte journalistisk lektor Filip Wallberg.